TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Hà Nội

1.     Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Hà Nội

     Địa chỉ: Gác 2 bến xe Phía Nam, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

     Điện thoại: (84-4) 3864 2439               Fax: (84-4) 3864 4536

     Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Vận tải bằng xe buýt; Vận tải hành khách đường bộ khác; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành; Cơ sở lưu trú khác; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động; Dịch vụ ăn uống khác.

2.     Thông tin về cổ phần bán đấu giá

     Vốn điều lệ công ty dự kiến: 95.000.000.000 đồng (chín mươi năm tỷ đồng)

     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

     Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.995.000 cổ phần

     Số cổ phần nhà đầu tư được phép mua tối đa: 1.995.000 cổ phần

3.     Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

4.     Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

5.     Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

·      Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 06/01/2014 đến 15 giờ 30 ngày 16/01/2014

·      Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Hà Nội – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

6.     Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

·      Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 21/01/2014

·      Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7.     Thời gian và địa điểm đấu giá:

·      Thời gian: 8 giờ 30 ngày 23/01/2014

·      Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

·      Địa chỉ: số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

8.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/01/2014 đến 16 giờ 00 ngày 11/02/2014

9.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/01/2014 đến ngày 11/02/2014

File đính kèm: Thông tin Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo