TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang

1. Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang

– Địa chỉ trụ sở : 501, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang – TP. Rạch Giá- tỉnh Kiên Giang

– Điện thoại : (077) (077) 3873145 Fax: (077) 3871169

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng, xây lắp và lắp đặt công trình, khai thác và sản xuất vật

liệu xây dựng. Kinh doanh bất động sản, tư vấn và môi giới bất động sản, vận tải và các hoạt động dịch

vụ hỗ trợ khác….

3. Vốn điều lệ : 355.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm tỷ đồng).

4. Tổng số cổ phần phát hành: 35.500.000 cổ phần

5. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay

ngoài nước)

– Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông

– Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm : 10.000 đồng

– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 12.197.200 cổ phần

– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán;

– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 1.000.000 cổ phần.

– Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 5.000.000 cổ phần

– Bước khối lượng : 100 cổ phần

– Bước giá : 100 đồng

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy

định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư

Phát triển Nhà Kiên Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) ban hành

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH– Số 16,

đường Võ văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặc cọc: Từ 08h00’ ngày 01/04/2014 đến 16h00’ ngày

21/04/2014

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h ngày 25/04/2014

10. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09h00’ Thứ hai ngày 28 tháng04 năm2014

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h00’ ngày 29/04/2014 đến 16h00’ ngày 08/05/2014

12. Thời gian hoàn trả tiền đặc cọc: Từ 08h00’ ngày 29/04/2014 đến 16h00’ ngày 08/05/2014  

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo