TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Thuơng mại và Đầu tư Hà Nội (TIC)

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI (TIC)

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

2. Trụ sở chính: Số 93 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn gạo, thực phẩm. Bán buôn đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào, đồ dùng gia đình. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh …(chi tiết xem bản công bố thông tin)

4. Điện thoại: (84.4) 37676269       Fax: (84.4) 374740434

5.Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 20.000.000.000 đồng, trong đó :

STT

Cơ cấu cổ đông

Giá trị

vốn góp (đồng)

Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ
(%)

1

Cổ phần Nhà nước nắm giữ

0

0

0

2

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động

76.000.000

7.600

0,38%

3

Cổ phần bán cho cổ đông chiến lược

0

0

0

4

Cổ phần bán đấu giá công khai

19.924.000.000

1.992.400

99,62%

 

Tổng cộng

20.000.000.000

2.000.000

100

6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.992.400 cổ phần (tương ứng 99,62% Vốn điều lệ)

7. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                            

8. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

9. Mức giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

10. Số mức giá đặt mua: 02 mức giá

11. Bước giá: 100 đồng

12. Bước khối lượng: 100 cổ phần

13. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

14. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

15. Thời gian, địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

    Thời gian: Từ 25/08/2015 đến 15h30 ngày 16/09/2015                                     

    Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (Danh sách và địa điểm của các đại lý vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành).

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 16h00 ngày 21/09/2015

16. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 23/09/2015                                   

17. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2 Phan Chu Trinh, Hà Nội.

18. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

 Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ 24/09/2015 đến ngày 02/10/2015

 Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/09/2015 đến ngày 30/09/2015

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.hnx.vnwww.wss.com.vnhttp://www.haprogroup.vn

File đính kèm: Thông tin chi tiết

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo