TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

Tên viết tắt: Dakruco

Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: (0262) 3865 015        Số fax: (0262) 3865 041

Số fax: (0262) 3865 041

Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp 6000175829 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 15/11/2010 cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 01/10/2018.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Tên viết tắt: DRI

Địa chỉ trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: (0262) 3867 676      Số fax: (0262) 3865 303

Website: www.dri.com.vn

Mã cổ phiếu: DRI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp 6001271719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐẮK LẮK cấp lần đầu ngày 24/02/2012 cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 29/09/2015

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cao su       Mã ngành: 0125

Sản phẩm/dịch vụ chính: mủ cao su và các sản phẩm từ mủ cao su

Mục đích chào bán: Nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư tại DRI có vốn góp của DAKRUCO để cơ cấu lại tình hình tài chính và tập trung nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của DAKRUCO

Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk

Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chào bán: 22.399.200 (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi chín nghìn hai trăm) cổ phiếu

Giá khởi điểm: 18.000 (Mười tám nghìn) đồng/ cổ phiếu

Bước giá: 100 (Một trăm) đồng

Bước khối lượng: 100 (Một trăm) cổ phiếu

Số mức giá: 01 (Một) mức giá

Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong nước được đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước là: 22.399.200 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài là: 0 cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 0 cổ phiếu

  • Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 02/06/2022 đến ngày 24/06/2022

+ Địa điểm: Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (WSS)

  • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Trước 15h00 ngày 30/06/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở chính của WSS

  • Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 04/07/2022

+ Địa điểm: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM – 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/07/2022 đến ngày 14/07/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/07/2022 đến ngày 11/07/2022

 

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/12us-tNPSg8w0UguuAkP1v8Jcj882D5nw/view?usp=sharing

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo