TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Lương thực Miền Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẦM AN GIANG

Căn cứ Giấy chứng nhận số 170/GCN-UBCK ngày 13/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP, Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

  1. Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
  2. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
  3. Tên viết tắt: AFIEX
  4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2045 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  5. Số điện thoại: 0296 3932 963        Số fax: 0296 3932 981       Website: https://afiex.com.vn
  1. Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
  2. Mã cổ phiếu: AFX
  3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 1600194461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01 tháng 04 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 05 tháng 05 năm 2022
  4. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. Mã ngành: 4631

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi – thủy sản; Chăn nuôi; Chế biến và xuất khẩu gạo; Kinh doanh bất động sản.

  1. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

Phương án chào bán
1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.181.650 (Bảy triệu một trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi) cổ phiếu.
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%.
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 20,52%.
6. Giá chào bán: 19.700 (Mười chín nghìn bảy trăm) đồng/cổ phiếu.
7. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai thông thường.
8. Phương thức phân phối: đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu.
10. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày ngày 17/06/2022 đến 16h00 ngày 08/07/2022 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 14/07/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/07/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
14. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
15. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: Từ ngày 19/07/2022 đến ngày 28/07/2022 tại các Đại lý đấu giá.
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: Từ ngày 19/07/2022 đến ngày 25/07/2022 tại các Đại lý đấu giá.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (https://www.vinafood2.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Agribank (https://www.agriseco.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (https://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

 Đường link tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1BtQ62fEg9IV-RlyYG8vH83tLL7YOMHNZ/view?usp=sharing

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo