TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán thoả thuận cổ phần của Ngân hàng thuơng mại cổ phần Hàng Hải Vịêt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

 

THÔNG BÁO

BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỞ HỮU SAU ĐẤU GIÁ LẦN MỘT

—–o0o—–

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin trân trọng thông báo bán thỏa thuận cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính viễn thông sở hữu sau đấu giá lần một như sau: 

1.      Tên doanh nghiệp bán cổ phần: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

2.      Địa chỉ: Số 88 Phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.           

3.      Ngành nghề kinh doanh: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong và ngoài nước, cấp tín dụng….(chi tiết xem tại website: www.msb.com.vn)

4.      Vốn điều lệ                            : 11.750.000.000.000 đồng (mười một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

5.      Số lượng cổ phần chào bán : 71.577.141 cổ phần (chiếm 6,092% tổng số cổ phần của MSB)

6.      Mệnh giá                              : 10.000 đồng/1 cổ phần

7.      Giá khởi điểm                        : 11.700 đồng/cổ phần

8.      Bước giá                               : 100 đồng

9.      Bước khối lượng                   : 100 cổ phần

10. Đối tượng được đăng ký và các quy định liên quan

10.1 Đối tượng được đăng ký mua cổ phần

Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được đăng ký mua cổ phần:

        Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

        Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đăng ký mua số lượng cổ phần dẫn đến việc tổ chức, cá nhân đó trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam) hoặc tổ chức, cá nhân đó đang là cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thì ngoài các điều kiện trên, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đảm bảo thỏa mãn thêm các điều kiện sau: 

          Điều kiện đối với cá nhân:

+ Cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dung tiền vay, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần).

+ Lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại, kèm theo tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện nêu trên, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét việc chuyển nhượng cổ phần và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

          Điều kiện đối với tổ chức:

+ Doanh nghiệp hoạt động có lãi năm trước liền kề; không có lỗ lũy kế;

+ Có cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dùng tiền vay, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần);

+ Lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại, kèm theo tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện nêu trên, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét việc chuyển nhượng cổ phần và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

10.2 Đối tượng không được đăng ký mua cổ phần

Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp.

10.3 Các quy định khác

Nhà đầu tư nộp đơn đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall từ 8h30 ngày 25/11/2015 đến 16h00 ngày 03/12/2015

Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu phải đặt cọc tiền mua cổ phần bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá bán thỏa thuận tối thiểu vào tài khoản của Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall như sau:

                              ·          Tài khoản số: 1221 0000 433950

                              ·          Chủ tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall

                              ·          Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

                              ·          Nội dung: Họ tên/Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua….. cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

11. Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá;

12. Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: Các nhà đầu tư cùng với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall sẽ tham gia thỏa thuận trực tiếp để xác định số lượng cổ phần từng nhà đầu tư được mua thỏa thuận.

13. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall), nhà đầu tư được lưa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại điểm 10 của Thông báo này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.  

14. Hoàn trả tiền đặt cọc: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ kết thúc cuộc bán thỏa thuận, Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không trúng thỏa thuận.

15. Địa điểm đăng ký: Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 9367083 (máy lẻ 205)

Fax: 043 9367082

Lưu ý đối với nhà đầu tư:

Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư đăng ký mua phải tuân thủ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010 và Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, cụ thể như sau:

+ Nhà đầu tư cá nhân (bao gồm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài) không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (tương đương với 40.000.000 cổ phần);

+ Nhà đầu tư tổ chức trong nước không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (tương đương với 120.000.000 cổ phần), ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

·         Sở hữu cổ phần theo quy định tại khoản 3 điều 149 của Luật tổ chức tín dụng để xử lý tổ chức tín dụng gặp khó khăn, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng;

·         Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa;

·         Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật các tổ chức tín dụng.

+ Nhà đầu tư tư tổ chức nước ngoài không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (tương đương 120.000.000 cổ phần), trừ trường hợp nhà đầu tư chiến lược;

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ (tương đương với 160.000.000 cổ phần) của Ngân hàng  TMCP Hàng Hải Việt Nam;

+ Nhà đầu tư và những người có liên quan của nhà đầu tư đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ (tương đương 160.000.000 cổ phần ) của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;

+ Tỷ lệ sở hữu trên bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần

Việc chuyển nhượng cổ phần phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản đối với bên nhận chuyển nhượng về vấn đề sở hữu vốn, năng lực tài chính theo quy định của pháp luật trước khi chuyển nhượng

File dinh kem: Thong tin chi tiet

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo