TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán thoả thuận cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nuớc tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin và Tự động hoá Dầu khí

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông và Tự động hóa dầu khí(Công ty) như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty:  42.352.900.000 đồng

    Vốn của SCIC: 5.761.200.000 đồng (chiếm 13.6% vốn điều lệ)

   Ngành nghề kinh doanh: Vận hành và đảm bảo kỹ thuật các hệ thống công nghệ thông tin – viễn thông …

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 576.120 cổ phần, giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 576.120 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (576.120 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 7/9/2015 đến ngày 15/9/2015 với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

4.1. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall từ ngày 7/9/2015 đến 16h30 ngày 15/9/2015.

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản số 0011002550082 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch, đơn vị thụ hưởng là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì công ty chứng khoán sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của WSS), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

 Điện thoại:04 39367083, Fax: 04 39367082 

Trân trọng./.

File đính kèm: Thông tin chi tiết

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo