TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán thỏa thuận CP của SCIC tại CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang

1.  Vốn điều lệ đăng ký của Công ty: 7.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp: 4.959.107.932 đồng
Trong đó: Vốn của SCIC: 1.527.617.932 đồng (chiếm 30,8% vốn điều lệ)
Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Sản xuất kinh doanh muối iốt, bột canh, muối tinh iốt; kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản; sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm…
 
2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 15.276 cổ phần (mệnh giá: 100.000 đồng/01 cổ phần), giá khởi điểm: 100.000 đồng/01 cổ phần.
 
3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 15.276 cổ phần.
 
4. Toàn bộ số cổ phần không bán hết (15.276 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo hình thức thỏa thuận cho tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu, với mức giá 100.000 đồng/01 cổ phần.
    Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá chào bán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall từ 08h30 ngày 21/03/2011 đến 16h30 ngày 29/03/2011.
    Xác định nhà đầu tư trúng giá:
+ Trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư trả giá theo mức cao hơn hoặc bằng mức giá như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
+ Trường hợp có hai (02) nhà đầu tư trở lên: Nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần theo thứ tự ưu tiên về giá và thời gian đăng ký mua: Nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau thì nhà đầu tư nào gửi văn bản đăng ký mua đến WSS trước (tính theo ngày nhận được văn bản) sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
    Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần sẽ bị mất quyền mua số cổ phần tương ứng với số tiền chưa thanh toán và không được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần trúng giá nhưng từ chối mua. Nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
 
5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần tại:
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 38248686         Fax: (04) 39367082.
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo