TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán thỏa thuận CP của SCIC tại CTCP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương

1. Vốn điều lệ: 1.600.000.000 đồng.
 Trong đó: Vốn của SCIC: 352.000.000 đồng (chiếm 22% vốn Điều lệ).
 
2. Ngành nghề kinh doanh:
– Dịch vụ cơ giới nông nghiệp (cày bừa, san ủi, cải tạo đồng ruộng);
– Bơm nước vận chuyển xây dựng đồng ruộng;
– Mua bán, sửa chữa, lắp ráp các thiết bị phụ tùng cơ khí;    
 
3. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty chào bán đấu giá: 3.520 cổ phần (mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần), giá khởi điểm: 108.000 đồng/cổ phần
 
4. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 900 cổ phần.
 
5. Toàn bộ số cổ phần không bán hết (900 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo hình thức thỏa thuận cho tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu, với mức giá đấu thành công bình quân thực tế của buổi đấu giá ngày 28/11/2011 là 124.000 đồng /cổ phần.
   –  Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua cổ phần tại Công ty chứng khoán Phố Wall từ 8h00 ngày 20/12/2011 đến 17h30 ngày 29/12/2011.
   –  Xác định nhà đầu tư trúng giá:
            + Trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư trả giá theo mức bằng hoặc cao hơn mức như trên sẽ trúng giá.
            + Trường hợp có hai (02) nhà đầu tư trở lên: Nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau thì nhà đầu tư nào gửi văn bản đăng ký mua đến WSS trước (tính theo thời gian nhận được văn bản) sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
            + Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần sẽ bị loại khỏi danh sách mua cổ phần, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá tiếp theo.
   –  Thông tin về việc bán thỏa thuận cổ phần được công bố trên website của Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall (www.wss.com.vn) và website của SCIC (www.scic.vn).
 
6. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần tại Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall. Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 38248686; Fax: (04) 39367082.
 

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo