TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán thỏa thuận CP của SCIC tại CTCP Dược phẩm Nam Hà

1. Vốn điều lệ của Công ty:  52.000.000.000 đồng
    Vốn của SCIC: 9.668.480.000 đồng (chiếm 18,59% vốn điều lệ)
    Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm
 
2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 966.848 cổ phần, giá khởi điểm: 29.000 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
 
3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 966.848 cổ phần.
 
4. Toàn bộ số cổ phần không bán hết (966.848 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 5/1/2011 đến ngày 14/1/2011
+ Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua tại Công ty chứng khoán Phố Wall từ ngày 5/11/2011 đến 17h30 ngày 14/11/2011.
+ Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
+ Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau, nhà đầu tư nào gửi văn bản đề nghị mua đến Công ty chứng khoán trước sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần, sẽ bị loại khỏi danh sách mua cổ phần, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là đầu tư trúng giá tiếp theo.
 
5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall .
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:(04) 38248686         Fax: (04) 39367082

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo