TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán thỏa thuận CP của SCIC tại CTCP Xi măng Trung Hải – Hải Dương

1.   Vốn điều lệ của Công ty: 18.000.000.000 đồng
Trong đó: Vốn của SCIC: 7.772.000.000 đồng (chiếm 43,18% vốn điều lệ)
Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng; Khai thác mỏ đá, đất; Khai thác mỏ đá, đất; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Sản xuất kinh doanh clanhke, nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng;…
 
2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty chào bán: 772.000 cổ phần, trong đó: bán đấu giá công khai: 388.600 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần), giá khởi điểm: 14.500 đồng/01 cổ phần, bán cho người lao động trong Công ty: 388.600 cổ phần, giá bán cho người lao động: theo giá đấu thành công bình quân thực tế của đợt đấu giá.
 
3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 70.000 cổ phần (Bảy mươi nghìn cổ phần).
 
4. Toàn bộ số cổ phần không bán hết (70.000 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo hình thức thỏa thuận cho tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu, với mức giá 25.072 đồng/01 cổ phần.
    Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá chào bán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall từ 08h30 ngày 17/03/2011 đến 17h30 ngày 25/03/2011.
    Xác định nhà đầu tư trúng giá:
+ Trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức cao hơn hoặc bằng mức giá như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
+ Trường hợp có hai (02) nhà đầu tư trở lên: Nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần theo thứ tự ưu tiên về giá và thời gian đăng ký mua: Nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau thì nhà đầu tư nào gửi văn bản đăng ký mua đến WSS trước (tính theo ngày nhận được văn bản) sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
    Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần sẽ bị mất quyền mua số cổ phần tương ứng với số tiền chưa thanh toán và không được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần trúng giá nhưng từ chối mua. Nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
 
5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải – Hải Dương liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần tại:
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 38248686                              Fax: (04) 39367082.
 

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo