TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HCVN ngày 24/01/2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương thức chào bán cạnh tranh phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

  1. Tên tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượngTẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 824 0551            Fax: 0243 825 2995 

  1. Tên tổ chức có vốn chuyển nhượngCÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

– Địa chỉ: Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

– Điện thoại: 0210 3825139             Fax: 0210 3825126

– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất….

– Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi tư triệu đồng)

  1. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
  2. Cổ phần chào bán

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần chào bán: 21.235.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 18,82% vốn điều lệ)

– Giá khởi điểm chào bán: 27.100 đồng/cổ phần

– Bước giá: 100 đồng/cổ phần

– Bước khối lượng: 02 bước

– Hình thức: chào bán cạnh tranh cổ phần

– Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 21.235.000 cổ phần

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ ngày 12/02/2022 đến 15h30 ngày 25/02/2022 (các ngày làm việc).

– Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành).

  1. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

– Thời gian: Trước 16h00 ngày 02/03/2022

– Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

– Thời gian: 8h30 ngày 04/3/2022

– Địa điểm: Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá: Từ ngày 05/3/2022 đến ngày 11/3/2022.
  2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ ngày 08/3/2022 đến ngày 11/3/2022.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần tham khảo trên website: www.vinachem.com.vnwww.hnx.vnwww.wss.com.vnwww.supelamthao.vn.

Các tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1T-LMQQ5incYotWtLnOHWAAr7zUSBhy2E/view?usp=sharing

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo