TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Chào bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tại CTCP Petec Bình Định

1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
– Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
– Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng (Bốn mươi tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần chào bán: 1.274.064 (Một triệu hai trăm bảy mươi tư ngàn không trăm sáu mươi tư) cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu)
– Giá khởi điểm: 33.138.404.640 (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi tám triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bốn mươi) đồng/một lô cổ phiếu (tương ứng giá khởi điểm của 1 cổ phiếu là 26.010 đồng/cổ phiếu)
– Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 lô cổ phiếu (tương ứng 1.274.064 cổ phiếu)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ ngày 29/09/2022 đến 16h ngày 18/10/2022 (Sáng từ 8h15 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 24/10/2022
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 26/10/2022
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 05/11/2022
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 02/11/2022


Các tài liệu đính kèm (click để tải về)
https://drive.google.com/file/d/1BGS1KjoLOrDQEH6RtjnZd3OOdERP_Ult/view?usp=sharing

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo