TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 654/UBCK – GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/8/2010)
 
1.   Tên tổ chức Chào bán:
 
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84 – 4).39367083                                           Fax: (84 – 4).39367082
Website: www.wss.com.vn                                               Email: info@wss.com.vn
 
2.   Cổ phiếu chào bán:
 
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
Số lượng đăng ký chào bán: 56.700.000 cổ phiếu
Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên
 
3.   Giá chào bán: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
 
4.   Mục đích huy động vốn: Đầu tư mở rộng hoạt động môi giới; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin; bổ sung vốn đầu tư ngắn hạn; đầu tư dài hạn.
 
5.   Phương thức chào bán:
 
Cổ đông hiện hữu: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách theo Tỷ lệ 1:1,5 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1,5 cổ phiếu mới)
 
Cán bộ công nhân viên: Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn của Công ty
 
6.   Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết
 
Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1001 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm: 1001 x 1.5 = 1501,5 cổ phiếu, Như vậy Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua: 1501 cổ phiếu mới.
 
Nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phân phối theo nguyên tắc đăng ký mua và ưu tiên theo thời gian cho các nhà đầu tư có nhu cầu với giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách của WSS tại ngày 30/6/2010.
 
7.   Thời gian và Địa điểm và thủ tục đăng ký mua:
 
Ngày đăng ký cuối cùng: sẽ thông báo sau
Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: sẽ thông báo sau
 
Địa điểm thực hiện:
-     Đối với cổ đông đã lưu ký: Thực hiện thủ tục giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
-     Đối với cổ đông chưa lưu ký và cán bộ công nhân viên: Thực hiện thủ tục giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall. Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, HN
 
8.    Bản cáo bạch: nhấn vào link để download Bản cáo bạch chào bán CP
 
9.   Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Số tài khoản: 122.10.00.0457844 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành, Hà Nội
 
Trân trọng thông báo./.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo