TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký phục vụ việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ Thông báo số 703/TB – SGDHN ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội về việc chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

1.  Tên tổ chức đăng ký niêm yết:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39367083                         Fax: 04.39367082
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
Tổng số CP niêm yết: 10.800.000 CP
Tổng giá trị niêm yết: 108.000.000.000 đồng

2.  Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 12h00 ngày 30/11/2009.

3.  Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu, đề nghị làm thủ tục tại CTCPCK Phố Wall trước 12h00 ngày 30/11/2009.

4.  Quý cổ đông có sai sót và cần thay đổi các thông tin về địa chỉ, CMND/Hộ chiếu hoặc các thông tin khác liên quan đến Giấy chứng nhận cổ đông xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty để cập nhập và chỉnh sửa thông tin trước 12h00 ngày 30/11/2009.

5.  Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng CP cho đến ngày Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty diễn ra sau 12h00 ngày 30/11/2009.

Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ đăng ký lưu ký ngay cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Trân trọng thông báo.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo