TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS)
         Loại chứng khoán          : Cổ phiếu phổ thông
         Mệnh giá                      : 10.000 đồng
 
Ngày đăng ký cuối cùng            : ngày 7/3/2011.
 
Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011: dự kiến vào 14h ngày 31/3/2011
 
Thư mời (ngày, giờ, địa điểm chính thức) và các văn kiện Đại hội sẽ được Công ty gửi và thông báo đến Quý cổ đông sau.
 
Để đảm bảo Giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả cổ đông của WSS, kính đề nghị Quý cổ đông thông báo cho chúng tôi những thay đổi sau (nếu có):
         Số CMND/hộ chiếu
         Địa chỉ liên hệ
 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ và gửi về Phòng lưu ký và quản lý cổ đông của WSS trước ngày đăng ký cuối cùng (7/3/2011)
Tầng 2, 212 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39367083,  Fax: 04.39367082

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
  
NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo