TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Phố Wall về việc phân phối CP phát hành thêm

Thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 654/UBCK – GCN ngày 27/8/2010 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, ngày 15/9/2010, Công ty đã có Thông báo nội dung việc thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm đến các cổ đông và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến hết thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo quy định (ngày 16/11/2010), có nhiều cổ đông vẫn chưa thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm do thị trường không thuận lợi.

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng đến hết ngày 24/12/2010 (Quyết định số 980/QĐ-UBCK ngày 24/11/2010 của UBCKNN) kèm theo tình hình thị trường chứng khoán đến nay có nhiều yếu tố tích cực, để bảo đảm quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Phố Wall đã họp và quyết định việc phân phối cổ phiếu như sau:

      1.  Tiếp tục thực hiện việc phân phối cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư có quyền mua cổ phiếu của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Việt Nam lập ngày 29/9/2010  (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm) theo điều kiện về giá cổ phiếu (10.000 đ/CP) và quyền mua như đã thông báo trước đây và được nêu trong bản cáo bạch. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: đến hết ngày 15/12/2010.

      2.  Đối với số cổ phần chưa phân phối hết, Hội đồng Quản trị sẽ phân phối cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức quan tâm theo những điều kiện đã nêu trong bản cáo bạch và theo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự đăng ký và nộp tiền mua cho đến khi số lượng cổ phiếu được phân phối hết. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: đến hết ngày 24/12/2010.

Phương thức đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: xin mời Nhà đầu tư đến đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại Phòng Kế Toán Công ty CP Chứng khoán Phố Wall (Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc chuyển vào tài khoản số 122.10.00.0457844, chủ Tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Phố Wall, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội (Lưu ý: các nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng để mua cổ phiếu cần ghi rõ vào phần nội dung nộp tiền: họ tên, số CMND, ngày cấp, nợi cấp, địa chỉ… , nộp tiền mua cổ phiếu WSS).

                      – Giấy đăng ký mua CP dành cho pháp nhân
                      – Giấy đăng ký mua CP dành cho thể nhân
                      - Quy trình thu tiền mua CP của NĐT

Trân trọng thông báo !

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
   
PHẠM ĐỨC LONG

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo