TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX

1.   Tên tổ chức đăng ký niêm yết bổ sung:
Tên công ty                      : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Trụ sở chính                     : Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại                        : (84 – 4).39367083                             Fax: (84 – 4).39367082
Website                           : www.wss.com.vn                              Email: info@wss.com.vn
Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK – GP Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 12 năm 2007; Quyết định điều chỉnh số 07/UBCK – GP ngày 25/01/2011.
Mã số thuế                       : 010590252
 
2.   Vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh:
Vốn Điều lệ                      : 503.000.000.000 (Năm trăm linh ba tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh    : Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 
3.   Thông báo lưu ký bổ sung:
Tên cổ phiếu                    : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Mã cổ phiếu                     : WSS               Loại cổ phiếu   : Cổ phiếu phổ thông
Hình thức đăng ký lưu ký    : Ghi sổ             Mệnh giá        : 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung:                      13.700.000 (Mười ba triệu bảy trăm nghìn)
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung:      137.000.000.000 (Một trăm ba mươi bảy tỷ đồng)
Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xác nhận thông tin Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để thuận tiện khi làm thủ tục lưu ký chứng khoán.
 
4.   Thông báo về việc niêm yết bổ sung:
Tên cổ phiếu                    : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Mã cổ phiếu                     : WSS                           Loại cổ phiếu   : Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:      13.700.000 (Mười ba triệu bảy trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:  137.000.000.000 (Một trăm ba mươi bảy tỷ đồng)
Ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung tại SGDCK Hà Nội : ngày 15/04/2011.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo