TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1.   Tên tổ chức đăng ký niêm yết:
 
Tên công ty                       : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Trụ sở chính                      : Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại                         : (84 – 4).39367083                               Fax: (84 – 4).39367082
Website                            : www.wss.com.vn                                Email: info@wss.com.vn
Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK – GP Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 12 năm 2007
Mã số thuế                        : 010590252
 
2.   Vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh:
 
Vốn Điều lệ                       : 366.000.000.000 (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh      : Môi giới CK, tự doanh CK, tư vấn đầu tư chứng khoán
 
3.   Cổ phiếu niêm yết
 
Tên cổ phiếu                     : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Mã cổ phiếu                      : WSS              Loại cổ phiếu    : Cổ phiếu phổ thông
Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ                 Mệnh giá          : 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký lưu ký:                      16.800.000 (Mười sáu triệu tám trăm nghìn) CP
Tổng giá trị CP đăng ký lưu ký:                   168.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tám tỷ) đồng
Số lượng CP đăng ký niêm yết:                   10.800.000 (Mười triệu tám trăm nghìn) CP
Tổng giá trị CP đăng ký niêm yết:               108.000.000.000 (Một trăm linh tám tỷ) đồng
Ngày giao dịch đầu tiên (dự kiến) tại SGDCK Hà Nội : ngày 15/12/2009
 
4.  Thông báo về việc lưu ký: Cổ đông vui lòng liên hệ CTCP Chứng khoán Phố Wall xác nhận thông tin Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để thuận tiện khi làm thủ tục lưu ký chứng khoán.
 
5.   Bản cáo bạch sẽ được cung cấp từ ngày 08/12/2009 tại: CTCP Chứng khoán Phố Wall 
Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84 – 4).39367083                Fax: (84 – 4).39367082

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo