TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Du lịch Đà Nẵng

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:      CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

2. Địa chỉ:   Số 76 đường Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Điện thoại: (84-511)-3824411                       Fax:(84-511) – 3892793

4. Tên giao dịch quốc tế: DANANG TOURISM JOINT STOCK COMPANY

5. Ngành nghề kinh doanh: Khách sạn – chi tiết: kinh doanh khách sạn, du lịch; Nhà hàng, quán ăn, ăn uống – chi tiết: kinh doanh ăn uống công cộng; Vận tải hành khách đường bộ khác – chi tiết: kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – chi tiết: cho thuê văn phòng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản; Cung ứng và quản lý nguồn lao động – chi tiết: dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Đại lý du lịch – chi tiết: dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch, dịch vụ thông tin du lịch; Kinh doanh du lịch quốc tế; Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) – chi tiết: kinh doanh dịch vụ tắm hơi, xoa bóp; Kinh doanh dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước. Kinh doanh rượu…           

6. Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng)

7. Số lượng cổ phần SCIC sở hữu: 1.249.500 cổ phần.

8. Cơ cấu bán cổ phần:

-  Số lượng cổ phần bán cho cán bộ quản lý và người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp: 874.650 cổ phần;

-  Số lượng cổ phần bán đấu giá: 374.850 cổ phần.

9. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

10. Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông

11. Giá khởi điểm bán đấu giá: 11.500 đồng/cổ phần

12. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

13. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Du lịch Đà Nẵng do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

14. Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

14.1  Thời gian:  Từ 8h30 ngày 11/03/2014 đến 15h30 ngày 03/04/2014

14.2.  Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá được quy định chi tiết tại Quy chế bán Đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Đà Nẵng.

15. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 16h00 ngày 08/04/2014

16. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 10/04/2014

17. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Số 02 Phan Chu Trinh, Hà Nội

18. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 11/04/2014 đến 15h30 ngày 18/04/2014

19. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 8h30 ngày 14/04/2014 đến 15h30 ngày 17/04/2014

File đính kèm: Thông tin về CTCP Du lịch Đà Nẵng

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo