TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 tại Công ty TNHH B.O.T Cầu Rạch Miễu

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH B.O.T CẦU RẠCH MIỄU                      

2. Địa chỉ: Ấp 8, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

3. Điện thoại: 075. 894632                 Fax: 0753.894632

4. Ngành nghề kinh doanh chính:  Đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức B.O.T, BT, BOO …

5. Vốn điều lệ đăng ký: 460.028.720.000 đồng

6. Vốn điều lệ thực góp: 162.033.164.281 đồng

7. Giá trị phần vốn góp bán đấu giá: 81.425.433.980 đồng (tương ứng 50,25% vốn thực góp)

8. Giá khởi điểm: 105.000.000.000 đồng

9. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

10. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 tại Công ty TNHH B.O.T Cầu Rạch Miễu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

11. Thời gian, địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

12.1  Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/03/2014  đến 15h30 ngày08/04/2014

12.2. Địa điểm:  Tại các đại lý đấu giá (Danh sách và địa điểm của các đại lý vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 tại Công ty TNHH B.O.T Cầu Rạch Miễu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành).

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký:chậm nhất vào 16h00 ngày 15/04/2014

14. Thời gian tổ chức đấu giá:10h00 ngày 17/04/2014

15. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hà Nội

16. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

– Thời hạn nộp tiến mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2014 đến ngày25/04/2014

– Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/04/2014 đến ngày24/04/2014

17. Các lưu ý của đợt bán đấu giá: Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô phần vốn góp chào bán

File đính kèm: Thông tin về Công ty TNHH B.O.T Cầu Rạch Miễu

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo