TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Nam

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Nam
Trụ sở chính: Đường Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0351.3851065                     Fax: 0351.3842993
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ bãi đỗ xe; kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô…
3.
Vốn điều lệ:
5.442.700.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
25.547 cổ phần (Hai mươi lăm nghìn năm trăm bốn mươi bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
128.000 đồng/01cổ phần (Một trăm hai mươi tám nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Điều kiện tham dự đấu giá:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ
8.
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
Địa điểm:
1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
    Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Nam
    Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 
Thời gian: Từ 11/01/2011 đến 21/01/2011
9.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất: 16h00 ngày 26/01/2011
Tại Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Nam:Chậm nhất: 11h00 ngày 27/01/2011
10.
Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 27/01/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Nam
                                      Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo