TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall nhận được đề nghị giao dịch bán cổ phiếu WSS của bà Nguyễn Như Trang, con gái của bà Đào Thị Bích Khánh (thành viên Ban Kiểm soát của Công ty). Bà Nguyễn Như Trang đề nghị giao dịch bán cổ phiếu WSS như sau:
 
         Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Như Trang
         CMTND số: 012967643
         Mã chứng khoán giao dịch: WSS
         Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 10.000 (mười nghìn)
         Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 10.000 (mười nghìn)
         Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 0 (không)
         Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2009 đến ngày 28/03/2010.
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo !

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo