TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 14h00, Thứ năm, ngày 31 tháng 03 năm 2011
- Địa điểm: Phòng Thống nhất – Khách sạn Hòa Bình – 27 Lý Thường Kiệt – Hà Nội
 
2. Nội dung Đại hội:
Thảo luận và thông qua các nội dung sau
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010
- Báo cáo của Tổng giám đốc về HĐKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 và sửa đổi điều lệ
- Phân phối lợi nhuận năm 2010
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo