TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 14h00, Thứ năm, ngày 31 tháng 03 năm 2011
- Địa điểm: Phòng Thống nhất – Khách sạn Hòa Bình – 27 Lý Thường Kiệt – Hà Nội
 
2. Nội dung Đại hội:
Thảo luận và thông qua các nội dung sau
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010
- Báo cáo của Tổng giám đốc về HĐKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 và sửa đổi điều lệ
- Phân phối lợi nhuận năm 2010
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
 

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo