TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

          Ban tổ chức đấu giá xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO được tổ chức ngày 27 tháng 06 năm 2016 như sau:

1

Tổng số cổ phần đấu giá:

410,590

cổ phần

2

Mệnh giá một cổ phần:

10,000

đồng/cổ phần

3

Giá khởi điểm:

10,000

đồng/cổ phần

4

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

61

nhà đầu tư

4.1

Nhà đầu tư cá nhân trong nước

61

nhà đầu tư

4.2

Nhà đầu tư tổ chức trong nước

0

nhà đầu tư

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

410,600

cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

61

phiếu

7

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

410,600

cổ phần

8

Giá đặt mua cao nhất:

10,000

đồng/cổ phần

9

Giá đặt mua thấp nhất:

10,000

đồng/cổ phần

10

Giá trúng đấu giá cao nhất:

10,000

đồng/cổ phần

11

Giá trúng đấu giá thấp nhất:

10,000

đồng/cổ phần

12

Giá đấu thành công bình quân:

10,000

đồng/cổ phần

13

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

61

nhà đầu tư

14

Tổng số lượng cổ phần bán được:

410,590

cổ phần

15

Tổng trị giá cổ phần bán được:

4,105,900,000

đồng

Trân trọng kính báo!

 

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Phú

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo