TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần nhà nuớc của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nuớc tại Công ty cổ phần Hoá chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT

  

Ban tổ chức đấu giá xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuậtnhư sau:

 

STT

Nhà đầu tư

Tổng cộng

Số lượng nhà đầu tư

Khối lượng cổ phần

1

Cá nhân trong nước

8

1.488.000

2

Tổ chức trong nước

0

0

3

Cá nhân nước ngoài

0

0

4

Tổ chức nước ngoài

0

0

 

Tổng cộng

8

1.488.000

 

Trân trọng thông báo./.

 

TM BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Viết Thắng

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo