TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang
Địa chỉ: Số 142 Đường Thánh Thiên, P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0240. 3820126                      Fax: 0240. 3854750
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh muối iốt, bột canh, muối tinh iốt; Kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản; Sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm…
3.
Vốn thực góp:
4.959.107.932 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi chín triệu một trăm linh bảy nghìn chín trăm ba mươi hai đồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
15.276 cổ phần (Mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi sáu cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/ 01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/ 01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
100.000 đồng/ 01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/ 01 cổ phần)
7.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất: 16h00 ngày 17/03/2011
Tại Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang:Chậm nhất: 11h00 ngày 18/03/2011
8.
Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 18/03/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang
                                             Địa chỉ: Số 142 Đường Thánh Thiên, P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 0, trong đó:
 
     Cá nhân: 0
 
Tổ chức: 0
 
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0 cổ phần, trong đó:
 
    Cá nhân: 0
 
Tổ chức: 0
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo