TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 95, đường Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương
Điện thoại: 0320.890227               Fax: 0320.891750
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Dịch vụ cơ giới nông nghiệp, mua bán sửa chữa lắp ráp các thiết bị phụ tùng cơ khí….
3.
Vốn điều lệ:
1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm  triệuđồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
3.520 cổ phần (Ba nghìn năm trăm hai mươi cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000 đồng/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
108.000 đồng/01 cổ phần (Một trăm linh tám nghìn  đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty CP Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 24/11/2011
Tại Công ty CP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương: Chậm nhất 16h00 ngày 25/11/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 28/11/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương
                                      Địa chỉ: Số 95, đường Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 5
 
   Cá nhân
5                   
Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá:  8.940 cổ phần
 
   Cá nhân
8.940              
Tổ chức
0

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo