TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Du lịch và Thương mại Hải Dương

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
Điện thoại: 0320.3852569                     Fax: 0320.3856038
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, cho thuê kho bãi, văn phòng….
3.
Vốn điều lệ:
10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
170.755 cổ phần (Một trăm bảy mươi nghìn bảy trăm năm mươi lăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
10.800 đồng/01cổ phần (Mười nghìn tám trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 8/12/2011
Tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Hải Dương: Chậm nhất 16h00 ngày 9/12/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 12/12/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
                                      Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 03, trong đó:
 
     Cá nhân
03                
Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 10.000 cổ phần, trong đó:
 
    Cá nhân
10.000          
Tổ chức
0

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo