TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Du lịch và Thương mại Hải Dương

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
Điện thoại: 0320.3852569                     Fax: 0320.3856038
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, cho thuê kho bãi, văn phòng….
3.
Vốn điều lệ:
10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
170.755 cổ phần (Một trăm bảy mươi nghìn bảy trăm năm mươi lăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
10.800 đồng/01cổ phần (Mười nghìn tám trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 8/12/2011
Tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Hải Dương: Chậm nhất 16h00 ngày 9/12/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 12/12/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
                                      Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 03, trong đó:
 
     Cá nhân
03                
Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 10.000 cổ phần, trong đó:
 
    Cá nhân
10.000          
Tổ chức
0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo