TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Dược phẩm Ninh Bình

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871242               Fax: 0303.876521
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất buôn bán các loại thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng.…
3.
Vốn điều lệ:
10.640.000.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệuđồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
195.957 cổ phần (Một trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm năm bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
21.600 đồng/01cổ phần (Hai mốt nghìn sáu trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 21/12/2010
Tại Công ty CP Dược phẩm Ninh Bình: Chậm nhất 16h00 ngày 22/12/2010
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 23/12/2010
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Dược phẩm Ninh Bình
                                      Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 0
 
   Cá nhân
0
Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0cổ phần
 
   Cá nhân
0
Tổ chức
0

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo