TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Dược phẩm Ninh Bình

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871242               Fax: 0303.876521
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất buôn bán các loại thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng.…
3.
Vốn điều lệ:
10.640.000.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệuđồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
195.957 cổ phần (Một trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm năm bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
21.600 đồng/01cổ phần (Hai mốt nghìn sáu trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 21/12/2010
Tại Công ty CP Dược phẩm Ninh Bình: Chậm nhất 16h00 ngày 22/12/2010
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 23/12/2010
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Dược phẩm Ninh Bình
                                      Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 0
 
   Cá nhân
0
Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0cổ phần
 
   Cá nhân
0
Tổ chức
0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo