TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Nông sản XNK Tổng hợp Nghệ An

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An
Trụ sở chính:   Số 05 đường Phan Bội Châu, Tp.Vinh, Nghệ An
Điện thoại:       38. 3853185 hoặc 038.3853088               Fax: 038. 3853114
Email:                agrexim-na@hn.vnn.vn
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Mua bán hàng nông, lâm, hải sản, lương thực, hàng tiêu dùng, rượu, bia, thuốc lá, hàng công nghiệp, nhiên liệu, vật tư nông nghiệp; Kinh doanh bất động sản, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn.…
3.
Vốn điều lệ:
5.162.900.000 đồng (Năm tỷ một trăm sáu mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
13.500 cổ phần (Mười ba nghìn năm trăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
685.000 đồng/01cổ phần (Sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 28/06/2010.
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 30/06/2010
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An
                                       Địa chỉ: Số 05 đường Phan Bội Châu, Tp.Vinh, Nghệ An.                                        
9.
Số lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 11
 
Cá nhân
11
                  Tổ chức
00
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 70.600 cổ phần
 
Cá nhân
70.600
                   Tổ chức
0

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo