TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Nông sản XNK Tổng hợp Nghệ An

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An
Trụ sở chính:   Số 05 đường Phan Bội Châu, Tp.Vinh, Nghệ An
Điện thoại:       38. 3853185 hoặc 038.3853088               Fax: 038. 3853114
Email:                agrexim-na@hn.vnn.vn
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Mua bán hàng nông, lâm, hải sản, lương thực, hàng tiêu dùng, rượu, bia, thuốc lá, hàng công nghiệp, nhiên liệu, vật tư nông nghiệp; Kinh doanh bất động sản, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn.…
3.
Vốn điều lệ:
5.162.900.000 đồng (Năm tỷ một trăm sáu mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
13.500 cổ phần (Mười ba nghìn năm trăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
685.000 đồng/01cổ phần (Sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 28/06/2010.
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 30/06/2010
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An
                                       Địa chỉ: Số 05 đường Phan Bội Châu, Tp.Vinh, Nghệ An.                                        
9.
Số lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 11
 
Cá nhân
11
                  Tổ chức
00
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 70.600 cổ phần
 
Cá nhân
70.600
                   Tổ chức
0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo