TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP SX – XNK Ninh Bình

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 237 Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.875883 – 0303 873794               Fax: 0303.871347
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất các hàng dệt, các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, chế biến gỗ. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm thêu ren, nhập khẩu phương tiện vận tải. Kinh doanh bất động sản, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn….
3.
Vốn điều lệ:
11.396.670.000 đồng (Mườimột tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
491.700 cổ phần (Bốn trăm chín mốt nghìn bảy trăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
15.800 đồng/01cổ phần (Mười lăm nghìn tám trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 27/12/2010
Tại Công ty CP Sản xuất- Xuất nhập khẩu Ninh Bình: Chậm nhất 16h00 ngày 28/12/2010
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 29/12/2010
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Sản xuất-Xuất nhập khẩu Ninh Bình
                                       Địa chỉ: Số 237 Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 05, trong đó:
 
     Cá nhân
05
Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 491.700 cổ phần, trong đó:
 
    Cá nhân
491.700
Tổ chức
0

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo