TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Vận tải Ô tô Hà Nam

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ HÀ NAM
Trụ sở chính: Đường Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0351.3851065                     Fax: 0351.3842993
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ bãi đỗ xe; kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô…
3.
Vốn điều lệ:
5.442.700.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
25.547 cổ phần (Hai mươi lăm nghìn năm trăm bốn mươi bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000 đồng/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/ 01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
128.000 đồng/01cổ phần (Một trăm hai mươi tám nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 
Tại Công ty CP Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 26/01/2011
Tại Công ty CP Vận tải Ô tô Hà Nam: Chậm nhất 11h00 ngày 27/01/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 27/01/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Nam
                                      Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 07, trong đó:
 
     Cá nhân:
07
                Tổ chức:
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 28.647 cổ phần, trong đó:
 
     Cá nhân:
28.647 
                Tổ chức:
0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo