TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Vĩnh Hưng-Lạng Sơn

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HƯNG-LẠNG SƠN
Địa chỉ: Số 8 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn
Điện thoại: 025.874116 – 025.877170                                Fax: 025.715259
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh rượu bia, nước giải khát, đồ uống; mua bán thiết bị….
3.
Vốn điều lệ:
1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
2.537 cổ phần (Hai nghìn năm trăm ba mươi bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
171.500/01cổ phần (Một trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 17/01/2011
Tại Công ty CP Vĩnh Hưng: Chậm nhất 16h00 ngày 18/01/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 19/01/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Vĩnh Hưng-Lạng Sơn
                                      Địa chỉ: Số 8 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 06, trong đó:
 
     Cá nhân
05
Tổ chức
1
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 10.151 cổ phần, trong đó:
 
    Cá nhân
7.614
Tổ chức
2.537

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo