TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Vĩnh Hưng-Lạng Sơn

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HƯNG-LẠNG SƠN
Địa chỉ: Số 8 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn
Điện thoại: 025.874116 – 025.877170                                Fax: 025.715259
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh rượu bia, nước giải khát, đồ uống; mua bán thiết bị….
3.
Vốn điều lệ:
1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
2.537 cổ phần (Hai nghìn năm trăm ba mươi bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
171.500/01cổ phần (Một trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 17/01/2011
Tại Công ty CP Vĩnh Hưng: Chậm nhất 16h00 ngày 18/01/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 19/01/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Vĩnh Hưng-Lạng Sơn
                                      Địa chỉ: Số 8 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 06, trong đó:
 
     Cá nhân
05
Tổ chức
1
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 10.151 cổ phần, trong đó:
 
    Cá nhân
7.614
Tổ chức
2.537

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo