TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Xây dựng và Cung ứng lao động QT

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình-Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.868231               Fax: 0303.833425
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Đào tạo và xuất khẩu lao động ra nước ngoài, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng, hoạt động của các đại lý kinh doanh du lịch .…
3.
Vốn điều lệ:
6.852.590.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm năm hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
529.859 cổ phần (Năm trăm hai mươi chín nghìn tám trăm năm chín cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
8.000 đồng/01cổ phần (Tám nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 10h00 ngày 27/12/2010
Tại Công ty CP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế: Chậm nhất là 16h00 ngày 27/12/2010
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 28/12/2010
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế
                                      Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình-Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 03, trong đó:
 
   Cá nhân
03
Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 320.000cổ phần, trong đó:
 
   Cá nhân
320.000
Tổ chức
0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo