TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Xi măng Trung Hải – Hải Dương

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương
Địa chỉ: Thôn trại Xanh, Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3824724/ 3824313                    Fax: 0320.3824753
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng; Khai thác mỏ đá, đất; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp …
3.
Vốn điều lệ:
18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
388.600 cổ phần (Ba trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
14.500 đồng/01cổ phần (Mười bốn nghìn năm trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 29/12/2010.
 Tại Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương: Chậm nhất là 16h00 ngày 30/12/2010.
8.
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá: 09h00 ngày 31/12/2010 tại Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương.
Địa chỉ: Thôn trại Xanh, Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương                                  
9.
Số lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 27, trong đó:
 
     Cá nhân: 27                                 Tổ chức: 0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 2.134.800 cổ phần, trong đó:
 
     Cá nhân: 2.134.800                    Tổ chức: 0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo