TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP của CTCP Xi măng Trung Hải – Hải Dương

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương
Địa chỉ: Thôn trại Xanh, Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3824724/ 3824313                    Fax: 0320.3824753
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng; Khai thác mỏ đá, đất; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp …
3.
Vốn điều lệ:
18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
388.600 cổ phần (Ba trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
14.500 đồng/01cổ phần (Mười bốn nghìn năm trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 29/12/2010.
 Tại Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương: Chậm nhất là 16h00 ngày 30/12/2010.
8.
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá: 09h00 ngày 31/12/2010 tại Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương.
Địa chỉ: Thôn trại Xanh, Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương                                  
9.
Số lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 27, trong đó:
 
     Cá nhân: 27                                 Tổ chức: 0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 2.134.800 cổ phần, trong đó:
 
     Cá nhân: 2.134.800                    Tổ chức: 0

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo