TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP quỹ của CTCP Xe khách Thái Bình

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THÁI BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.845988               Fax: 0363.831480
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa và du lịch bằng ô tô.…
3.
Vốn điều lệ:
14.125.054.116 đồng(Mười bốn tỷ một trăm hai mươi lăm triệu không trăm năm mươi tư nghìn một trăm mười sáu đồng)
4.
Số lượng cổ phiếu quỹ bán đấu giá:
27.187,8 cổ phần (Hai mươi bảy nghìn một trăm tám bảy phẩy tám cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
100.000 đồng/01cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 11h00 ngày 25/08/2011
Tại Công ty CP Xe khách Thái Bình: Chậm nhất 16h00 ngày 25/08/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 26/08/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình
                                      Địa chỉ: Đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 0
 
   Cá nhân
0
                   Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0cổ phần
 
   Cá nhân
0
T                  Tổ chức
0

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo