TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua CP quỹ của CTCP Xe khách Thái Bình

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THÁI BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.845988               Fax: 0363.831480
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa và du lịch bằng ô tô.…
3.
Vốn điều lệ:
14.125.054.116 đồng(Mười bốn tỷ một trăm hai mươi lăm triệu không trăm năm mươi tư nghìn một trăm mười sáu đồng)
4.
Số lượng cổ phiếu quỹ bán đấu giá:
27.187,8 cổ phần (Hai mươi bảy nghìn một trăm tám bảy phẩy tám cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
100.000 đồng/01cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 11h00 ngày 25/08/2011
Tại Công ty CP Xe khách Thái Bình: Chậm nhất 16h00 ngày 25/08/2011
8
Thời gian và Địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 26/08/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình
                                      Địa chỉ: Đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
9.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 0
 
   Cá nhân
0
                   Tổ chức
0
10.
Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0cổ phần
 
   Cá nhân
0
T                  Tổ chức
0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo