TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký mua thỏa thuận CP của CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang
Địa chỉ: Số 142 Đường Thánh Thiên, P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0240. 3820126                    Fax: 0240. 3854750
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh muối iốt, bột canh, muối tinh iốt; Kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản; Sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm…
3.
Vốn thực góp:
4.959.107.932 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi chín triệu một trăm linh bảy nghìn chín trăm ba mươi hai đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
15.276 cổ phần (Mười lăm nghìnhai trăm bảy mươi sáu cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/ 01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/ 01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
100.000 đồng/ 01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/ 01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Đơn đăng ký, tiền đặt cọc tham gia mua thỏa thuận
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: 08h30 ngày 21/03/2011 đến 16h30 ngày 29/03/2011
8.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận: 0, trong đó:
 
   Cá nhân:
0
Tổ chức:
0
9.
Số lượng cổ phần đăng ký mua thỏa thuận: 0 cổ phần, trong đó:
 
   Cá nhân:
0
Tổ chức:
0

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo