TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký mua thỏa thuận CP của CTCP Dược phẩm Ninh Bình

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871242               Fax: 0303.876521
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất buôn bán các loại thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng.…
3.
Vốn điều lệ:
10.640.000.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệuđồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
195.957 cổ phần (Một trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm năm bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
15.000 đồng/01cổ phần (Mười lăm  nghìn  đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Đơn đăng ký, tiền đặt cọc tham gia mua thỏa thuận
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: từ  8h00 ngày 30/3/2011 đến 17h00 ngày 8/4/2011
8.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận: 0 cổ phần
 
   Cá nhân
0
                 Tổ chức
0
9.
Số lượng cổ phần đăng ký mua thỏa thuận: 0cổ phần
 
   Cá nhân
0
                 Tổ chức
0
10.
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 13/4/2011 đến ngày 19/4/2011

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo