TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký mua thỏa thuận CP của CTCP Dược phẩm Ninh Bình

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871242               Fax: 0303.876521
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất buôn bán các loại thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng.…
3.
Vốn điều lệ:
10.640.000.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệuđồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
195.957 cổ phần (Một trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm năm bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
15.000 đồng/01cổ phần (Mười lăm  nghìn  đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Đơn đăng ký, tiền đặt cọc tham gia mua thỏa thuận
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: từ  8h00 ngày 30/3/2011 đến 17h00 ngày 8/4/2011
8.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận: 0 cổ phần
 
   Cá nhân
0
                 Tổ chức
0
9.
Số lượng cổ phần đăng ký mua thỏa thuận: 0cổ phần
 
   Cá nhân
0
                 Tổ chức
0
10.
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 13/4/2011 đến ngày 19/4/2011

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo