TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký mua thỏa thuận CP của CTCP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình-Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.868231               Fax: 0303.833425
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Đào tạo và xuất khẩu lao động ra nước ngoài, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng, hoạt động của các đại lý kinh doanh du lịch .…
3.
Vốn điều lệ:
6.852.590.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm năm hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
272.359 cổ phần (Hai trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm năm mươi chín cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
8.000 đồng/01cổ phần (Tám nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Đơn đăng ký, tiền đặt cọc tham gia mua thỏa thuận
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: từ 08h00 ngày 15/02/2011 đến 17h00 ngày 23/02/2011
8.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận: 01, trong đó:
 
   Cá nhân
0
           Tổ chức
01
9.
Số lượng cổ phần đăng ký mua thỏa thuận: 272.359cổ phần, trong đó:
 
   Cá nhân
272.359
           Tổ chức
0
10.
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 25/02/2011 đến ngày 03/03/2011

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo