TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký mua thỏa thuận CP của CTCP Xi măng Trung Hải-Hải Dương

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương
Địa chỉ: Thôn trại Xanh, Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3824724/ 3824313                    Fax: 0320.3824753
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng; Khai thác mỏ đá, đất; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp …
3.
Vốn điều lệ:
18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
70.000 cổ phần (Bảy mươi nghìn cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
25.072 đồng/01cổ phần (Hai mươi lăm nghìn không trăm bảy mươi hai  đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Đơn đăng ký, tiền đặt cọc tham gia mua thỏa thuận
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: từ 08h30 ngày 17/03/2011 đến 17h30 ngày 25/03/2011
8.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận: 02, trong đó:
 
   Cá nhân
02
Tổ chức
0
9.
Số lượng cổ phần đăng ký mua thỏa thuận: 140.000cổ phần, trong đó:
 
   Cá nhân
140.000
Tổ chức
0
10.
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/03/2011 đến ngày 01/04/2011

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo