TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký mua thỏa thuận CP của CTCP Xi măng Trung Hải-Hải Dương

1.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Xi măng Trung Hải-Hải Dương
Địa chỉ: Thôn trại Xanh, Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3824724/ 3824313                    Fax: 0320.3824753
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng; Khai thác mỏ đá, đất; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp …
3.
Vốn điều lệ:
18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
4.
Số lượng cổ phần chào bán:
70.000 cổ phần (Bảy mươi nghìn cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
25.072 đồng/01cổ phần (Hai mươi lăm nghìn không trăm bảy mươi hai  đồng/01 cổ phần)
7.
Thời gian và Địa điểm nộp Đơn đăng ký, tiền đặt cọc tham gia mua thỏa thuận
 
Tại Công ty Chứng khoán Phố Wall: từ 08h30 ngày 17/03/2011 đến 17h30 ngày 25/03/2011
8.
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận: 02, trong đó:
 
   Cá nhân
02
Tổ chức
0
9.
Số lượng cổ phần đăng ký mua thỏa thuận: 140.000cổ phần, trong đó:
 
   Cá nhân
140.000
Tổ chức
0
10.
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/03/2011 đến ngày 01/04/2011

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo