TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương

   Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.089.750 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 15.500 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 13 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 5.276.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 5.276.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 768.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 15.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 28.000 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 16.100 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 28.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 21.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 24.584 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.089.750 cổ phần
Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 26.790.750.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 28/03/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/04/2014
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 31/03/2014 đến ngày 03/04/2014

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo