TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương

   Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.089.750 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 15.500 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 13 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 5.276.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 5.276.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 768.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 15.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 28.000 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 16.100 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 28.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 21.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 24.584 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.089.750 cổ phần
Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 26.790.750.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 28/03/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/04/2014
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 31/03/2014 đến ngày 03/04/2014

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo