TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đấu giá bán phần vốn nhà nước tại CTCP Du lịch – Thương mại Hải Dương

1.
Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:
170.755 cổ phần
2.
Mệnh giá:
10.000 đồng/01 cổ phần
3.
Giá khởi điểm:
10.800 đồng/01 cổ phần
4.
Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:
Trong đó:  Tổ chức: 0       Cá nhân: 03
03
5.
Tổng khối lượng đăng ký mua:
10.000 cổ phần
6.
Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:
03
7.
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:
10.000 cổ phần
8.
Khối lượng đặt cao nhất:
5.000 cổ phần
9.
Khối lượng đặt thấp nhất:
2.000 cổ phần
10.
Giá đặt mua cao nhất:
10.800 đồng/cổ phần
11.
Giá đặt mua thấp nhất:
10.800 đồng/cổ phần
12.
Giá đấu thành công cao nhất:
10.800 đồng/cổ phần
13.
Giá đấu thành công thấp nhất:
10.800 đồng/cổ phần
14.
Giá đấu thành công bình quân:
10.800 đồng/cổ phần
15.
Tổng số nhà đầu tư trúng giá:
Trong đó:  Tổ chức: 0      Cá nhân: 03
03
16.
Tổng số lượng cổ phần bán được:
10.000 cổ phần
17.
Hạn thanh toán tiền mua cổ phần:
13/12/2011 – 23/12/2011

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo