TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đấu giá bán phần vốn Nhà nước tại CTCP SX – XNK Ninh Bình

1.
Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:
491.700 cổ phần
2.
Mệnh giá:
10.000 đồng/01 cổ phần
3.
Giá khởi điểm:
15.800 đồng/01 cổ phần
4.
Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:
Trong đó:  Tổ chức: 0       Cá nhân: 05
05
5.
Tổng khối lượng đăng ký mua:
491.700 cổ phần
6.
Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:
05
7.
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:
491.700 cổ phần
8.
Khối lượng đặt cao nhất:
113.900 cổ phần
9.
Khối lượng đặt thấp nhất:
63.900 cổ phần
10.
Giá đặt mua cao nhất:
15.800 đồng/cổ phần
11.
Giá đặt mua thấp nhất:
15.800 đồng/cổ phần
12.
Giá đấu thành công cao nhất:
15.800 đồng/cổ phần
13.
Giá đấu thành công thấp nhất:
15.800 đồng/cổ phần
14.
Giá đấu thành công bình quân:
15.800 đồng/cổ phần
15.
Tổng số nhà đầu tư trúng giá:
Trong đó:  Tổ chức: 0      Cá nhân: 05
05
16.
Tổng số lượng cổ phần bán được:
491.700 cổ phần
17.
Hạn thanh toán tiền mua cổ phần:
30/12/2010 – 10/01/2011

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo